PRODUKT

ZAKRES ZASTOSO-
WANIA

SZCZEGÓLNE ZALETY I KORZYŚCI

DODATKOWE INFORMACJE POMOCNE PRZY OPTY-MALNYM DOBORZE

KOLOR/
SKŁADNIKI

TEMPERA-
TUROWY ZAKRES ZASTOSO-
WANIA

KON-
SYS-
TEN-
CJA
klasa
NLGI

WSPÓŁ-
CZYN-
NIK [dm
 x n]

LEP-
KOŚĆ OLEJU BAZO-
WEGO +40oC [mm2
/s]

TEMP. SKRAP-
LANIA [oC]

TEST-VKA siła zespo-
jenia [N] / ście-
ranie przy 800 N [mm]

OCHRO-
NA PRZED KO-
ROZJĄ

RODZAJ OPAKO-
WANIA

OKS 400
Wysoko wydajny smar wielozadaniowy z dodatkiem MoS2

łożyska walcowełożyska ślizgowe
trzpieniewielokliny
prowadnice ślizgowełożyska przegubowe
dźwigniaprzekładnie otwarte
wałki rozrząduprzekładnie ślimakowe

Bezpieczne smarowanie. Wydłuża czas pomiędzy kolejnymi smarowaniami.

długi czas działania
DIN 51 502: KPF2K-30

czarny / MoS2, ług litowy, olej mineralny

-30 °C do +130 °C

2

350 tys.

100

+195°C

3,600 / 1.9

0 i 0

100g tubka
400g kartusz
1kg puszka
5kg puszka
25kg hobok
180kg beczka

OKS 402
Wysokowydajny smar do łożysk walcowych

łożyska walcowełożyska ślizgowe
trzpieniełożyska przegubowe
dźwigniaprzekładnie otwarte
wałki rozrząduprzekładnie ślimakowe

Bezpieczne smarowanie przy normalnych warunkach składowania.

DIN 51 502: K2K-30

Jasny / ług litowy, olej mineralny

-30°C do +120°C

2

350 tys.

100

+195°C

2,000 / 1.9

0 i 0

400g kartusz
1kg puszka
5kg hobok
25kg hobok
180kg beczka

OKS 403
Specjalny smar do ochrony przed wpływem wody morskiej

łożyska ślizgoweliny stalowe
łożyska walcowetrzpienie
łańcuchyprowadnice ślizgowe
dźwigniałożyska przegubowe
wieloklinyprzekładnie otwarte
przekładnie ślimakowe

Znakomicie chroni przed korozją także pod wodą. Niezawodny w pracy na mokro, a także na terenach przybrzeżnych i morskich.

ochrona przed korozjąwpływ wody
wpływ warunków atmosferycznychdługi czas działania
Odpowiada specyfikacji armii niemieckiej: TL 9150-0066 jak również NATO G-460
DIN 51 502: KP2E-20

Jasny / ług litowy, olej mineralny

-25°C do +80°C

1 - 2

350 tys.

108

+115°C

3,000 / 1.2

0 i 0

400g kartusz
1kg puszka
5kg hobok
25kg hobok
180kg beczka

OKS 410
Smar z dodatkiem MoS2, o długotrwałym działaniu, do wysokich nacisków

łożyska walcowełożyska ślizgowe
łożyska przegubowewielokliny
trzpienieprowadnice ślizgowe
dźwigniaresory
przekładnie otwartewałki rozrządu
przekładnie ślimakowe

Silnie przylegający i odporny na uderzenia. Wysoka ochrona przed ścieraniem, poprzez synergiczne zwiększenie wydajności dzięki dodatkowi modyfikującemu. Szczególne zastosowanie w maszynach budowlanych i do transportu ziemi.

duże obciążenia
DIN 51 502: KPF2K-20

Czarny / MoS2 aktywne Mox ług litowy, olej mineralny

-20°C do +120°C

2

250 tys.

185

+190°C

4,200 / 0.4

0 i 0

400g kartusz
1kg puszka
5kg hobok
25kg hobok
180kg beczka

OKS 416
Smar do niskich temperatur i wysokich prędkości obrotowych

łożyska walcowełożyska ślizgowe
trzpienieprowadnice ślizgowe
systemy prowadzenia linearnegołożyska przegubowe
dźwignia

Dopuszczalne smarowanie w warunkach arktycznych względnie przy dużych prędkościach obrotowych w: urządzeniach instalacyjnych, obrabiarkach, chłodziarkach, łożyskach wrzecion oraz urządzeniach smarujących.

niskie temperaturyduże prędkości
DIN 51 502: KPE2K-50

Jasny / ług litowy, olej syntetyczny

-55°C do +120°C

2

1 mln.

15

+195°C

3,000 / 0.4

0 i 0

1kg puszka
5kg hobok
25kg hobok
180kg beczka

OKS 418
Smar do wysokich temperatur

łożyska walcowełożyska ślizgowe
trzpieniesystemy prowadzenia linearnego
łożyska przegubowe

Ekonomiczny smar, bogaty w składniki bez punktu wykraplania. Stosowany w suszarkach, w piecach do wypalania lakieru, w urządzeniach mieszających, wentylacyjnych i wulkanizacyjnych.

DIN 51 502: KPF2R-20

Czarny / MoS2 nie-organiczny zagęsz-czacz, olej mineralny

-20°C do +150°C

2

200 tys.

220

bez

1,700 / 0.7

3 i 4

1kg puszka
5kg hobok
25kg hobok
180kg beczka

OKS 420
Smar wielozadaniowy do wysokich temperatur

łożyska walcowełożyska ślizgowe
trzpieniełożyska przegubowe
prowadnice ślizgowesystemy prowadzenia linearnego
przekładnie zamknięteprzekładnie ślimakowe

W warunkach obciążenia wysokim i pulsującym ciśnieniem silnie przylega. Smaruje, uszczelnia, tłumi hałas. Także dla wolno obrotowych, wysoko obciążonych przekładni, które nie są wystarczająco uszczelnione.

duże obciążeniawysokie temperatury
wpływ wody
DIN 51 502: KP2P-10

Jasny / aktywne Mox organiczny zagęsz-czacz, olej mineralny

-10°C do +160°C

1 - 2

300 tys.

460

+240°C

3,200 / 0.3

0 i 0

400g kartusz
1kg puszka
5kg hobok
25kg hobok
180kg beczka

OKS 422
Uniwersalny smar do długotrwałego smarowania

łożyska walcowełożyska ślizgowe
łożyska przegubowesystemy prowadzenia linearnego
przekładnie otwarteprzekładnie ślimakowe
trzpienieprowadnice ślizgowe
dźwigniawielokliny
wałki rozrządu

Wysoko wydajny produkt dla ekstremalnych warunków, tj.: ciśnienie, niskie i duże temperatury, wysokie prędkości obrotowe, wody.

długi czas działaniawpływ wody
duże prędkości
DIN 51 502: KPHC2R-40

Jasny / barowy ług komplek-sowy, olej syntetyczny

-40°C do +180°C

2

800 tys.

50

+230

4,000 / 0.6

0 i 0

400g kartusz
1kg puszka
5kg hobok
25kg hobok
180kg beczka

OKS 424
Syntetyczny smar wysoko-temperaturowy

przekładnie zamknięteprzekładnie ślimakowe
łożyska walcowełożyska ślizgowe
łożyska przegubowe

Szczególnie stosowany w przypadkach równoczesnego występowania wysokich temperatur oraz atmosfery korozyjnej, np.: wentylatory spalin dla agresywnych mediów.

stosowany w urządzeniach centralnego smarowania aż do temperatury napromie-niowania do +280°C

Jasny / ług litowy, poliglikol

-30°C do +200°C

1 - 2

200 tys.

410

+240

1,300 / 2.0

0 i 0

400g kartusz
1kg puszka
5kg hobok
25kg hobok
180kg beczka

OKS 428
Smar przekładniowy płynny, syntetyczny

przekładnie zamknięteprzekładnie ślimakowe
łożyska walcowełożyska ślizgowe
łożyska przegubowe

Długi czas pracy dzięki wysokiej odporności na utlenianie i starzenie w mocno obciążonych, szybkobieżnych przekładniach, które nie są napełniane olejem. Uniemożliwia przecieki przy usterkach uszczelnienia, szczególnie przy pionowych wałkach.

DIN 51 502: GPPG00K-40

Jasny / ług litowy, olej syntetyczny

-40°C do 120°C

00

600 tys.

120

+155

2,000 / 0.6

0 i 0

1kg puszka
5kg hobok
25kg hobok
180kg beczka

OKS 432
Smar łożyskowy

łożyska walcowełożyska ślizgowe
łożyska przegubowe

Wymagane smarowanie po długim okresie czasu dzięki odporności na utlenianie i starzenie.

wysokie temperaturywpływ wody
DIN 51 502: KPL2-3R-20

Jasny / smar aluminiowy komplek-sowy, olej mineralny

-25°C do +190°C

2 - 3

200 tys.

230

+250

2,600 / 0.7

0 i 0

400g kartusz
1kg puszka
5kg hobok
25kg hobok
180kg beczka

OKS 450/451*
Przyczepny smar do łańcuchów, przeźroczysty

łańcuchydźwignia
zawiasyprowadnice ślizgowe
liny stalowetrzpienie
resoryprzekładnie otwarte
łożyska przeguboweuszczelnienia
wieloklinywałki rozrządu
przekładnie ślimakowe

Silnie przylegający materiał smarny przeciwko korozji i ścieraniu: przeźroczysty, elastyczny, tłumiący dźwięki.
Poprzez swoje właściwości znakomicie wpełza i wdziera się we wszystkie szczeliny.

wpływ warunków atmosferycznychwysokie temperatury
ochrona przed korozją
Odporny na ziarenka soli i wodę morską

Brązowo- przeźro-czysty / aktywne Mox, dodatek adhezyjny, poli-izobutylen

-30°C do +200°C

nie doty-czy

nie doty-czy

300

nie dotyczy

2,400 / 0.4

nie dotyczy

500ml puszka (z pędzlem)
1l puszka
5l karnister
25l karnister
180l beczka
100ml spray*
300ml spray*
500ml spray*

OKS 469
Smar do tworzyw sztucznych i elastomerów

uszczelnieniaarmatura
łożyska ślizgowełożyska przegubowe

Dobra przyczepność i neutralne zachowanie względem tworzyw sztucznych i elastomerów. Nie występuje wysychanie, twardnięcie czy ociekanie. Neutralny zapachowo i smakowo. Nie wpływa na właściwości piany piwnej.

stosowany do tworzyw sztucznychdługi czas działania
przyjazny dla środowiska pracydla przemysłu spożywczego
Atest LGA Norymberga
Atest Instytutu badania i prób techniki browarniczej w Weihen-stephan
DIN 51 502: MHC2N-20

Bezbarwny / zagęsz-czacz nie-organiczny, olej polialfa-olefinowy

-25°C do +150°C

2

n.a.

400

brak

nie doty-czy

nie doty-czy

1kg puszka
5kg hobok
25kg hobok

OKS 470
Wielozadaniowy biały wysoko wydajny smar (także dla przemysłu spożywczego)

łożyska walcowełożyska ślizgowe
trzpieniewielokliny
prowadnice ślizgowełożyska przegubowe
dźwigniaprzekładnie otwarte
wałki rozrząduprzekładnie ślimakowe

Czyste smarowanie. Wysoki margines bezpieczeństwa poprzez zastosowanie białych materiałów smarnych. Dla przemysłu spożywczego, tekstylnego, papierniczego i mechaniki precyzyjnej.

dla przemysłu spożywczegodługi czas działania
przyjazny dla środowiska pracy
Dopusz-czenie przez LGA w Norynberdze
DIN 51 502: KF2K-30

Jasny / biały materiał smarny, ług litowy, olej mineralny

-30°C do +120°C

2

300 tys.

108

+195

3,800 / 0.3

0 i 0

100g tubka
400g kartusz
1kg puszka
5kg hobok
25kg hobok
180kg beczka

OKS 474
Płynny smar (także dla przemysłu spożywczego)

przekładnie zamknięteprzekładnie ślimakowe
łożyska walcowełożyska ślizgowe
łańcuchyłożyska przegubowe

Ulega rozpadowi biologicznemu (biologiczna rozkładalność więcej niż 80 wg testu CEC). Dla maszyn napełniających np. butelki, torebki, tuby, rozlewarek i pakowarek. Do łańcuchów, gdzie smarowanie smarem stałym nie jest możliwe.

dla przemysłu spożywczegoprzyjazny dla środowiska
ochrona przed korozjąwpływ wody
DIN 51 502: KE0P-20

Jasny / organiczny polimer, ester

-20°C do +160°C

0

500 tys.

130

+220

1,400 / 1.8

0 i 0

1kg puszka
5kg hobok
25kg hobok
180kg beczka

OKS 475
Wysoko wydajny smar (także dla przemysłu spożywczego)

łożyska walcowełożyska ślizgowe
trzpieniesystemy prowadzenia linearnego
dźwigniałożyska przegubowe

Syntetyczny specjalny smar dla wysokich temperatur i dużych prędkości obrotowych. W przemyśle spożywczym szczególnie stosowany w maszynach napełniających np. butelki, torebki, tuby, rozlewarkach i maszynach pakujących.

dla przemysłu spożywczegoduże prędkości
niskie temperaturyochrona przed korozją
stosowany do tworzyw sztucznych
Dopusz-czenie przez LGA w Norymberdze.
DIN 51 502: KFHC2-50

Jasny / PTFE, ług litowy, polialfadefin

-50°C do +140°C

2

1 Mio

35

+200

1,700 / 1.7

0 i 0

1kg puszka
5kg hobok
25kg hobok
180kg beczka

OKS 476
Wielozadaniowy smar dla przemysłu spożywczego

łożyska walcowełożyska ślizgowe
dźwigniaprowadnice ślizgowe
trzpieniełożyska przegubowe
wieloklinyresory
przekładnie otwarteprzekładnie ślimakowe

Uniwersalne zastosowanie. Wytrzymały na dezynfekcję w środowisku alkalicznym i kwaśnym oraz na środki czyszczące.

dla przemysłu spożywczegowpływ wody
Dopusz-czenie USDA-H1
DIN 51 502: KF2K-20

Jasny / aluminiowy smar komplek-sowy, biały olej

-20°C do +120°C

2

400 tys.

67

+250

2,200 / 1.8

0 i 0

400g kartusz
1kg puszka
5kg hobok
25kg hobok
180kg beczka

OKS 477
Smar do zaworów dla przemysłu spożywczego

armaturauszczelnienia
łożyska ślizgowełożyska przegubowe
trzpieniewielokliny

Bezzapachowy i bezsmakowy.
Odporny na sterylizację. Nie jest wrażliwy na wpływ piany piwnej.

dla przemysłu spożywczegowpływ środków chemicznych
Dopusz-czenie przez Piwowarski Instytut Weihen-stephen.
DIN 51 502: K3P-10

Jasny / nie-organiczny zagęsz-czacz, polialfadefin

-10°C do +160°C

3

nie doty-czy

1,200

bez

nie doty-czy

nie dotyczy

100g tubka
1kg puszka
5kg hobok
25kg hobok

OKS 478
Adhezyjny smar dla przemysłu spożywczego

uszczelnieniaarmatura
prowadnice ślizgowetrzpienie
przekładnie otwartedźwignia
resoryprzekładnie ślimakowe
wałki rozrządułożyska walcowe
łożyska ślizgowełożyska przegubowe
wielokliny

Dobra przyczepność oraz własności uszczelniające. Długi okres działania. Wytrzymały na dezynfekcję w środowisku alkalicznym i kwaśnym oraz na środki czyszczące.

dla przemysłu spożywczegowpływ wody
Dopusz-czenie USDA-H1
DIN 51 502:K2N-20

Jasny / ług aluminiowy komplek-sowy, olej biały

-20°C do 150°C

2

500 tys.

67

+200

 

nie dotyczy

1kg puszka
5kg hobok
25kg hobok
180kg beczka

OKS 479
Smar do wysokich temperatur dla przemysłu spożywczego

łożyska walcowełożyska ślizgowe
trzpieniełożyska przegubowe
systemy prowadzenia linearnego

Długi okres pracy w wysokich temperaturach. Także dla części z materiałów gumowo-elastycznych produkowanych w drodze formowania zarówno w zakresie temperatur wody zimnej jak i gorącej. Wytrzymały na dezynfekcję w środowisku alkalicznym i kwaśnym oraz na środki czyszczące.

dla przemysłu spożywczegowpływ wody
wpływ wody
Dopusz-czenie USDA-H1
DIN 51 502: KPF1P-20

Jasny / ług aluminiowy komplek-sowy, polialfadefin

-25°C do +160°C

1

350 tys.

400

+200

2,200 / 0.7

0 i 0

400g kartusz
1kg puszka
5kg hobok
25kg hobok
180kg beczka

OKS 490
Smar do kół zębatych, natryskiwany

przekładnie otwartetrzpienie
resoryprowadnice ślizgowe

Szczególnie niezawodny jako materiał smarny silnie przylegający dla dużych otwartych przekładni zębatych. Wytrzymały na największe obciążenia ściskające. Nie zawiera bitumu i rozpuszczalnika.

duże obciążeniaduże prędkości
wpływ wodywpływ warunków atmosferycznych
ochrona przed korozją
DIN 51 502: OGPF0R-20

Czarny / stałe materiały smarujące, ług aluminiowy komplek-sowy, olej mineralny

-25°C do +180°C

0/00

nie doty-czy

460

+250

8,200 / n.a.

0 i 0

1kg puszka
5kg hobok
25kg hobok
180kg beczka

OKS 491
Aerozol do smarowania kół zębatych, suchy

przekładnie otwarteliny stalowe
resory

Silnie przylega, penetruje i wnika w szczeliny, tworzy dobrze przyczepny i odporny na dotyk, suchy film ochronny, do którego nie przywiera pył.

wpływ wodyochrona przed korozją
dla wolno-obrotowych kół zębatych

Czarny / mocne materiały smarne, naturalna i syntetyczna żywica, olej mineralny

-30°C do +150°C

nie doty-czy po-nie-waż su-chy

nie doty-czy ponie-waż suchy

nie doty-czy

nie wystę-puje

nie doty-czy

nie wystę-puje

500ml spray*

OKS 495
Silnie przylegający smar

przekładnie otwarteliny stalowe
przekładnie ślimakoweresory
prowadnice ślizgowełańcuchy
przekładnie zamknięte

Głównie stosowany do wysoko obciążonych powierzchni kół zębatych. Doskonały przy docieraniu.

duże obciążenia
DIN 51 502: OGPF2R-20

Czarny / mocne materiały smarne, smar z dodatkami aluminium, olej mineralny

-25°C do +180°C

2

nie doty-czy

300

+250

5,500 / n.a.

nie wystę-puje

1kg puszka
5kg hobok
25kg hobok
180kg beczka

OKS 1110
Wielozadaniowy smar silikonowy, fizjologicznie nieszkodliwy

uszczelnieniaarmatura

Doskonale uszczelnia i przywiera do wszystkich materiałów. Nie wysycha, nie twardnieje, nie zmienia właściwości w szerokim zakresie temperaturowym. Odporny na aceton, etanol, glikol etylenowy, glicerynę i metanol.

dla przemysłu spożywczegoprzyjazny dla środowiska pracy
wpływ wodystosowany do tworzyw sztucznych
wpływ wody
Dopusz-czenie przez instytut LGA w Norym-berdze oraz przez Piwowarski Instytut Weihen-stephen
DIN 51 502: MSI3S-40

Przeźro-czysty / nie-organiczny, zagęsz-czacz, polyphenyl-methyl-siloxan

-40°C do +200°C

3

nie doty-czy

9,500

brak

nie wystę-puje

nie wystę-puje

100g tubka
400g kartusz
1kg puszka
5kg hobok
25kg hobok
180kg beczka

OKS 1133
Smar silikonowy do niskich temperatur

łożyska walcowełożyska ślizgowe
liny stalowełożyska przegubowe
dźwignia

Smar przeznaczony do stosowania od niskich do wysokich temperatur. Szczególnie przydatnu w połączeniach, tj.: tworzywo sztuczne - tworzywo sztuczne i tworzywo sztczne - metal. Wysoka odporność na utlenianie. Niewielka strata oleju i nikłe parowanie.

niskie temperaturystosowany do tworzyw sztucznych
wpływ wody
Odpowiada amery-kańskiej specyfikacji militarnej: MIL-G-46886 oraz NATO-G-394
DIN 51 502: KSI2R-70

Jasny / ług litowy, poliphenyl- methyl-siloxan

-70°C do +160°C

2

350 tys.

55

+215

1,200 / 2.6 przy sile 400N

2 i 2

100g tubka
500g puszka
5kg hobok
25kg hobok

OKS 1140
Smar silikonowy do najwyższych temperatur

łożyska walcowełożyska ślizgowe

Smar stosowany dla szczególnie wysokich temperatur i niskich obrotów. Minimalne straty przy odparowaniu w wysokich temperaturach.

wpływ wodywpływ wody
DIN 51 502: KFSI2U-20

Czarny / specjalny pył węglowy, poliphenyl-methyl-siloxan

-20°C do +290°C

2

75 tys.

100

brak

2,100 / 1.2 przy sile 400N

2 i 2

500g puszka
5kg hobok
25kg hobok

OKS 1144
Uniwersalny smar silikonowy

łożyska walcowełożyska ślizgowe
systemy prowadzenia linearnegołożyska przegubowe
dźwignia

Smar przeznaczony do stosowania od niskich do bardzo wysokich temperatur. Szczególnie przydatny w połączeniach, tj.: tworzywo sztuczne - tworzywo sztuczne i tworzywo sztuczne - metal. Wysoka odporność na utlenianie. Niewielka strata oleju i nikłe parowanie.

wpływ wodystosowany do tworzyw sztucznych
wpływ wody
Odpowiada amery-kańskiej specyfikacji militarnej: MIL-L-15719A oraz NATO-G-309
DIN 51 502: KSI2S-40

Jasny / ług litowy, polifenylo-metylo-siloxan

-40°C do +200°C

2

500 tys.

75

+205

1,300 / 3.3 przy sile 400N

 

500g puszka
5kg hobok
25kg hobok

OKS 1148
Długotrwały smar silikonowy z PTFE

łożyska walcowełożyska ślizgowe
trzpieniesystemy prowadzenia linearnego
łożyska przegubowe

Przy częstych zmianach temperatur oraz w stałym obciążeniu w zakresie od +150°C do +200°C. Szczególnie wytrzymały na parę wodną, zwierzęce, roślinne i mineralne oleje jak również organiczne opary kwasów.

wpływ wodydługi czas działania
wpływ wody
DIN 51 502: KFSI2S-40

Jasny / PTFE, komplek-sowy ług litowy, polifenylo-metylo-siloxan

-40°C do +200°C

2

350 tys.

170

+300

2,400 / 2.0

0 i 0

500g puszka
5kg hobok
25kg hobok

OKS 1155
Adhezyjny smar silikonowy

uszczelnieniatrzpienie
dźwigniałożyska przegubowe
prowadnice ślizgoweprzekładnie otwarte
przekładnie ślimakowewałki rozrządu

Silnie uszczelniające działanie przy niewielkich prędkościach w łożyskach ślizgowych. Szczególnie dla łożysk ślizgowych pomiędzy metalami, tworzywami sztucznymi i elastomerami oraz dowolnymi ich kombinacjami. Niewielkie wytrącanie się oleju przy wysokich temperaturach.

stosowany do tworzyw sztucznychwpływ wody
niskie temperaturywpływ wody
odpowiada amery-kańskiej specyfikacji wojskowej MIL-G-4343 i specyfikacji NATO G-392
DIN 51 502: MSIE2R-60

Jasny / ług litowy, polifenylo-metylo-siloksan, ester

-60°C do +180°C

2

nie doty-czy

60

+210

nie wystę-puje

0 i 0

500g puszka
5kg hobok
25kg hobok

OKS 4100
MoS2 - smar do najwyższych nacisków

łożyska walcowełożyska ślizgowe
systemy prowadzenia linearnegoprowadnice ślizgowe
trzpienieprzekładnie ślimakowe

Do łożysk wolnobieżnych, przy bardzo wysokich i/lub uderzeniowych obciążeniach. Chroni przed korozją.

duże obciążeniawpływ warunków atmosferycznych
długi czas działania
DIN 51 502: KPE2K-50

Czarno - szary/ MoS2, dodatki, mydło litowo - wapienne, olej mineralny

-20°C do +120°C

2

50 tys.

1,020

+185°C

4,800 / 1.0 (przy 300 N)

0 i 0

400g kartusz
1kg puszka
5kg hobok
25kg hobok
180kg beczka

OKS 4200
Syntetyczny smar łożyskowy do wysokich temperatur z dodatkiem MoS2

łożyska walcowełożyska ślizgowe
łożyska przegubowe

Dzięki stosowaniu w szerokim zakresie temperatur pełni funkcję zabezpieczającą w wentylatorach, autoklawach, suszarkach oraz urządzeniach w hutach i stalowaniach.

wpływ wody
DIN 51 502: KHCF2R-10

Czarny / MoS2 aktywne Mox nie-organiczny zagęsz-czacz, olej syntetyczny

-10°C do +180°C

2

400 tys.

220

nie dotyczy

2,600 / 0.7

0 i 0

400g kartusz
500g puszka
5kg hobok
25kg hobok
180kg beczka

OKS 4220
Smar łożyskowy do wysokich temperatur

łożyska walcowełożyska ślizgowe
łożyska przegubowesystemy prowadzenia linearnego
dźwignia

Długotrwały smar dla ekstremalnych obciążeń i najwyższych zakresów temperatur agresywnych mediów.

wpływ wodydługi czas działania
wpływ środków chemicznychduże obciążenia
DIN 51 502: KFR2U-20
Rozpusz-czalny tylko w pełnych związkach fluorowych

Biały / PTFE, polimer organiczny, fluorowy olej syntetyczny

-20°C do +280°C

2

180 tys.

330

nie dotyczy

9,000 / 0.6

0 i 0

500g puszka
800g kartusz
1kg puszka
5kg hobok
25kg hobok

OKS 8470
Wysokowydajny smar Bio

łożyska walcowełożyska ślizgowe
trzpieniewielokliny
prowadnice ślizgowełożyska przegubowe
dźwigniaprzekładnie otwarte
wałki rozrząduprzekładnie ślimakowe

Smar do zabezpieczania miejsc smarnych przed zanieczyszczeniem. Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska naturalnego przy smarowaniu użyciowym lub wyciekach. Biologiczna degradowalność powyżej 80% według CEC.

przyjazny dla środowiskadługi czas działania
przyjazny dla środowiska pracy
DIN 51 502: KPE2K-20

Kremowy / białe stałe ciała smarne, mydło litowo - wapniowe, ester.

-20°C do +120°C

2

300 tys.

130

+172°C

3,000 / 0.7 (przy 1,000 N)

0 i 0

400g kartusz
1kg puszka
5kg hobok
25kg hobok
180kg beczka

OKS Zestaw
Zestaw do smarowania zabez-pieczającego

łożyska walcowełożyska ślizgowe
trzpieniewielokliny
prowadnice ślizgowełożyska przegubowe
dźwigniaprzekładnie otwarte
wałki rozrząduprzekładnie ślimakowe

Wysokiej jakości smarownica ręczna OKS. Dzięki swojej wysokiej funkcjonalności umożliwia niezawodne doprowadzenie smaru do miejsca smarowanego.

OKS 400:długi czas działania
OKS 470:dla przemysłu spożywczego
długi czas działaniaprzyjazny dla środowiska pracy

Dane techniczne - OKS 400 lub OKS 470

Konstruk-cja sma-rownicy ręcznej OKS opty-malizuje pewność pracy, a prosta budowa gwarantuje niezawod-ność pracy w najcięż-szych warunkach.

 

 

 

 

 

 

 

 

na górę strony ^   

 

 

projekt serwisu : aptus