PRODUKT

ZAKRES ZASTOSO-
WANIA

SZCZEGÓLNE ZALETY I KORZYŚCI

DODATKOWE INFORMACJE POMOCNE PRZY OPTYMALNYM DOBORZE

KOLOR/
SKŁADNIKI

TEMPERA-
TUROWY ZAKRES ZASTOSO-
WANIA

GĘSTOŚĆ [g/ml]

LEPKOŚĆ +40oC [mm2/s]

KLASA LEPKOŚ-
ŚCI WG ISO

TEST-VKA siła zespojenia [N] / ścieranie przy 800 N [mm]

RODZAJ OPAKO-
WANIA

OKS 30
Koncentrat oleju mineralnego z dodatkiem Mox

przekładnie zamknięteprowadnice ślizgowe
łożyska ślizgowetrzpienie
przekładnie ślimakowewałki rozrządu

Nowoczesny beztłuszczowy dodatek EP na bazie kompleksowych związków molibdenu. Stosowany jako dodatek do olejów przekładniowych, łańcuchowych i maszynowych. Poprawia właściwości smarujące przy wysokich obciążeniach poprzez wygładzanie powierzchni. Zwieksza część nośną oleju eliminując jednocześnie specyficzny nacisk powierzchni. Prowadzi do zmniejszenia zużycia części oraz termicznych obciążeń smaru. Wydłuża znacznie trwałość smaru oraz czas pomiędzy kolejnymi smarowaniami.

 

Zielony / aktywne Mox olej syntetyczny

Zgodnie z zastoso-wanym olejem do smaro-wania

1.03

70

68

nie dotyczy

1l puszka
5ll kanister
25l kanister

OKS 300
Koncentrat oleju mineralnego z dodatkiem MoS2

przekładnie zamknięteprowadnice ślizgowe
łożyska ślizgowetrzpienie
przekładnie ślimakowewałki rozrządu

Środek zwiększający wydajność jako dodatek do olejów węglowych i chlorowych. Łagodny olej przemysłowy biorący udział w przetapianiu metali. Obniża tarcie, temperaturę, ścieranie i szumy. Wygładza i wyrównuje powierzchnię. Pewność smarowania przez odpowiednie właściwości. Nie osadza się. Pasuje do zwykłych i najdrobniejszych filtrów. Nie reaguje na magnetyczne filtry.

duże obciążenia

Czarny / MoS2, aktywne Mox olej mineralny

Zgodnie z zastoso-wanym olejem do smaro-wania

0.92

73

68

nie dotyczy

200ml puszka
1l puszka
5l karnister
25l karnister
200l beczka

OKS 310
Wysoko-temperaturowy olej do smarowania z dodatkiem MoS2

łańcuchydźwignia
łożyska przeguboweprowadnice ślizgowe
systemy prowadzenia linearnegołożyska walcowe
łożyska ślizgowetrzpienie
przekładnie ślimakowe

Suche smarowanie w zakresie temperatur od +200°C do +450°C, w którym to oleje i smary już nie funkcjonują. Pełne (bez żadnych pozostałości) odparowanie płynów nośnych powyżej +200°C.

wysokie temperaturyduże obciążenia

Czarny / MoS2, poliglikol

do +450°C / (zakres tempera-turowy stoso-wania dla smarów stałych)

0.98

108

100

2,800/0.6

1l puszka
5l karnister
25l karnister
200l beczka

OKS 335
Fluid metaliczny

łożyska ślizgowełożyska przegubowe
prowadnice ślizgoweśruby
systemy prowadzenia linearnegotrzpienie

Środek smarny przy termicznych ekstremalnych wymaganiach. Wysoka skuteczność przez tworzenie odpornej na naciski, oddzielającej powierzchni ślizgowej.

wysokie temperaturyduże obciążenia

Szaro - miedziowy/ proszek miedziowy i inne stałe tworzywa smarne, dodatki, pół-syntetyczny olej bazowy

-30°C do +200°C
zakres temperatur stosowania dla stałych tworzyw smarnych

1.0

1,250

nie dotyczy

3,800/1.0 (przy 300 N)

5l kanister
25l kanister
200l beczka

OKS 340/341*
Wysokosprawny protektor łańcuchowy

łańcuchydźwignia
zawiasyliny stalowe
przekładnie otwartetrzpienie
przekładnie ślimakowewałki rozrządu

Smar łańcuchowy stosowany w miejscach narażonych na silne ścieranie i korozję. Stosowany również do łańcuchów szybkobieżnych. Zalety: czysty, tłumiący hałas, elastyczny. Wspaniałe możliwości penetrujące w połączeniu z wysoką siłą przylegania.

wpływ warunków atmosferycznychwpływ wody
wysokie temperaturyochrona przed korozją
duże prędkości
odporny na działanie wody morskiej oraz rozproszone drobiny soli

Brązowy przeźro-czysty / Mox, dodatek ulepszający przy-czepność, poli-izobutylen

-30°C do +200°C

0.90

470

460

2,600/0.4

5l karnister
25l karnister
200l beczka

300ml spray*

OKS 350
Wysoko-temperaturowy olej do łańcuchów z dodatkiem MoS2 syntetyczny

łańcuchyprowadnice ślizgowe
łożyska ślizgowedźwignia

Koniecznie stosować przy przekraczaniu zakresu temperatur lub okresów smarowania.

wysokie temperaturyduże obciążenia
wpływ wody

Czarny / z dodatkiem MoS, aktywne Mox, ester

-30°C do +250°C

0.90

240

220

3,500/0.6

5l karnister
25l karnister
200l beczka

OKS 352/3521*
Wysoko-temperaturowy olej syntetyczny

łańcuchyprowadnice ślizgowe
łożyska ślizgowedźwignia
trzpieniesystemy prowadzenia linearnego
łożyska przegubowezawiasy
wałki rozrząduliny stalowe

Czyste smarowanie. Minimalne parowanie. Nie pozostawia śladów. Łatwy do wkroplenia. Odporny na parę.

wysokie temperaturyduże obciążenia
wpływ wody

Jasny / dodatki, ester

-40°C do +250°C

0.93

290
inne lepkości wg uzgodnień

320

2,400/0.3

5l karnister
25l karnister
200l beczka

OKS 353
Syntetyczny olej wysokotemperaturowy jasnego koloru

łańcuchyprowadnice ślizgowe
łożyska ślizgowedźwignia
trzpieniesystemy prowadzenia linearnego
łożyska przegubowezawiasy
wałki rozrząduliny stalowe

Czyste smarowanie przy wysokich temperaturach z optymalną ochroną przed ścieraniem i doskonałą ochroną przed utlenianiem. Odporny na wodę i parę.

wysokie temperaturyduże obciążenia
wpływ wody

Jasny / dodatki i ester

-40°C do +200°C

0.9

104

100

2,600/0.6 (przy 300 N)

5l kanister
25l kanister
200l beczka

OKS 360/361*
Wysokowydajny olej przeciwko korozji

składowanie/wysyłkakonstrukcje blacharskie
platformy wiertnicze

Mocno przylegający olej antykorozyjny dla ekstremalnych wymagań. Dobre smarowanie. Do smarowania wewnętrznego i zewnętrznego.

ochrona przed korozjąwpływ wody
wpływ warunków atmosferycznychdługi czas działania

Jasny / inhibitor korozji VCI, olej mineralny, rozpusz-czalnik

-40°C do +80°C

0.88

15

15

nie dotyczy

5l karnister
25l karnister
200l beczka

400ml spray*

OKS 370/371*
Uniwersalny olej do przemysłu spożywczego

dźwigniazawiasy
mechanika precyzyjnanarzędzia pomiarowe
łańcuchyłożyska walcowe
łożyska ślizgoweprowadnice ślizgowe
systemy prowadzenia linearnegołożyska przegubowe
uszczelnieniaarmatura
wałki rozrząduliny stalowe

Wysoko wydajny olej smarujący z dobrymi własnościami pełzającymi. Bezsmakowy i bezzapachowy.

dla przemysłu spożywczegow aerozolu na bazie sprężonego powietrza
wpływ wodyochrona przed korozją
Dopuszczenie przez LGA-Norymbergia.
DIN 51 502:C,CL.

Bezbarwny / dodatki modyfi-kujące, biały olej

-10°C do +180°C

0.88

14

15

nie dotyczy

100ml spray
5l karnister
25l karnister
200l beczka

400ml spray*

OKS 390/391*
Olej do skrawania wszystkich metali

narzędzia skrawająceobróbka plastyczna

Jedyny olej do skrawania dla wszystkich materiałów i wszystkich obróbek skrawaniem. Bezzapachowy, nieszkodliwy dla zdrowia. Wolny od chloru i fosforu.

przyjazny dla środowiska pracyw aerozolu na bazie sprężonego powietrza
Dopuszczenie przez NATO, nr magazynowy 915070 406421222

Jasny / aktywne Mox olej mineralny

nie dotyczy

0.91

23

22

3,400/0.6

200ml butelka
5l karnister
25l karnister
200l beczka

OKS 600/601*
Olej wielozadaniowy

śrubyłańcuchy
łożyska ślizgowedźwignia
łożyska przegubowesystemy prowadzenia linearnego
trzpienieresory
narzędzia pomiarowemechanika precyzyjna
zawiasyliny stalowe
resory

6 działań: usuwa rdzę, wypiera wilgoć, smaruje miejsca trące się, pielęgnuje metale, wytwarza kontakt, hamuje korozję.

wpływ warunków atmosferycznychw aerozolu na bazie sprężonego powietrza
ochrona przed korozją

Jasny / olej mineralny

-30°C do +60°C

0.85

7.3

7

nie dotyczy

5l karnister
25l karnister
200l beczka

300ml spray*

OKS 670/671*
Wysokowydajny olej smarujący z białymi materiałami smarnymi.

dźwigniazawiasy
przekładnie ślimakoweprowadnice ślizgowe
łańcuchyłożyska ślizgowe
łożyska przegubowetrzpienie
systemy prowadzenia linearnegoobróbka plastyczna
resoryliny stalowe

Nie brudzący materiał smarny do wszelkiego użytku. Przez dobre własności pełzające stosowany również w miejscach niedostępnych do smarowania. Wysoka wytrzymałość na ciśnienie przez białe mocne materiały smarujące. Szczególnie do zastosowania tam, gdzie nie można uzupełniać smarem w czasie eksploatacji.

duże obciążeniawpływ warunków atmosferycznych

Jasny / białe stałe materiały smarne, aktywne Mox, olej mineralny

-30°C do +80°C

0.90

42

46

3,000/1.2

5l karnister
25l karnister
200l beczka

300ml spray*

OKS 700/701*
Syntetyczny olej do delikatnej konserwacji

narzędzia pomiarowemechanika precyzyjna
prowadnice ślizgowesystemy prowadzenia linearnego
resoryzawiasy
dźwigniałańcuchy
liny stalowe

Czyści, smaruje, konserwuje. Chroni w sposób niezauważalny.

wpływ warunków atmosferycznychochrona przed korozją
Stosowany przez lotnictwo w NATO.

Jasny / poli-izobutylen

-50°C do +100°C

0.80

6.5

7

nie dotyczy

1l puszka
5l karnister
25l karnister
200l beczka

100ml spray*
400ml spray*

OKS 1000
Olej silikonowy

uszczelnieniaprowadnice ślizgowe
systemy prowadzenia linearnegomechanika precyzyjna
dźwigniazawiasy
przekładnie otwartearmatura

Silne działanie ślizgowe i rozdzielające dla tworzyw sztucznych i elastomerów z efektem antystatycznym. Także dla ułatwienia przy zakładaniu profili gumowych w oknach i drzwiach.

niskie temperaturywysokie temperatury
stosowany do tworzyw sztucznychprzyjazny dla środowiska pracy
Neutralny chemicznie.

Bezbarwny / poli-dimetylo-siloksan

-55°C do +200°C

od 0.96 do 0.97 w zależ-ności od lepkości

może być dostar-czany w lepkoś-ciach: 50, 100, 350, 500, 1000, 2000, 5000 mierzo-nej przy 25°C
(inne lep-kości po uzgod-nieniu)

Klasy-fikacja nie stoso-wana przy olejach siliko-nowych

nie dotyczy

1kg puszka
5kg karnister
25kg karnister

OKS 3720
Przekładniowy olej dla przemysłu spożywczego

przekładnie zamknięteprzekładnie ślimakowe
łańcuchyłożyska walcowe
łożyska ślizgowe

Dobre właściwości chroniące przed ścieraniem. Długotrwałe działanie przez wysoką stabilizację utleniania i lepkości w wysokiej temperaturze. Bezsmakowy i bezzapachowy. Odporny na parę wodną, alkaliczne i kwaśne środki dezynfekujące.

dla przemysłu spożywczegodługi czas działania
wpływ wody
Dopuszczenie przez USDA-H1.
DIN 51 502:C,CL,CLP

Jasny / dodatki modyfi-kujące, biały olej

0°C do +160°C

0.88

209

220

Test FZG wykazał, iż stopień uszkodzeń jest > 12

5l karnister
25l karnister
200l beczka

OKS 3730
Przekładniowy olej dla przemysłu spożywczego

przekładnie zamknięteprzekładnie ślimakowe
łańcuchyłożyska walcowe
łożyska ślizgowe

Dobre właściwości chroniące przed ścieraniem. Długotrwałe działanie przez wysoką stabilizację utleniania i lepkości w wysokiej temperaturze. Bezsmakowy i bezzapachowy. Odporny na parę wodną, alkaliczne i kwaśne środki dezynfekujące.

dla przemysłu spożywczegodługi czas działania
wpływ wody
Dopuszczenie przez USDA-H1.
DIN 51 502:C,CL,CLP

Jasny / dodatki modyfi-kujące, biały olej

0°C do +160°C

0.88

455

460

Test FZG wykazał, iż stopień uszkodzeń jest > 12

5l karnister
25l karnister
200l beczka

OKS 3750/3751*
Przyczepny środek smarny z PTFE

łożyska ślizgowełańcuchy
łożyska przegubowedźwignia
prowadnice ślizgowesystemy prowadzenia linearnego
zawiasyliny stalowe

Zapachowo i smakowo neutralny, dobrze przyczepny olej smarny z PTFE. Wysoka zdolność przenoszenia nacisków. Odporny na wodę i parę wodną, zasadowe i kwaśne środki dezynfekujące i czyszczące.

wysokie temperaturywpływ wody
dla przemysłu spożywczego
Skład na podstawie USDA-H1
DIN 51 502: CF, CLF 100

Białawy / PTFE, dodatki, olej biały

-10°C do +180°C

0.87

100

100

2,600/0.7 (przy 300 N)

5l kanister
25l kanister

500ml spray*

OKS 3760
Olej wielozadaniowy dla przemysłu spożywczego

łożyska walcowełożyska ślizgowe
łańcuchydźwignia
zawiasyprowadnice ślizgowe
systemy prowadzenia linearnegouszczelnienia
armaturaliny stalowe
przekładnie zamknięteprzekładnie ślimakowe
łożyska przeguboweresory

Uniwersalne zastosowanie poprzez długotrwałe działanie smarujące i wysokie własności przylegające. Bezsmakowy i bezzapachowy.

dla przemysłu spożywczegodługi czas działania
wpływ wodyochrona przed korozją
Dopuszczenie przez USDA-H1.
DIN 51 502:C,CL

Bezbarwny / dodatki modyfi-kujące, biały olej

-10°C do +180°C

0.87

100

100

nie oznaczono

5l karnister
25l karnister
200l beczka

OKS 3770
Olej hydrauliczny dla przemysłu spożywczego

hydraulikałożyska walcowe
łożyska ślizgowe

Długotrwałe działanie. Bardzo dobre własności chroniące przed ścieraniem. Bezsmakowy i bezzapachowy.

dla przemysłu spożywczegodługi czas działania
wpływ wody
Dopuszczenie przez USDA-H1.
DIN 51 502: CL,CLP,H,HL,HLP

Jasny / dodatki, olej mineralny, ester

-15°C do +200°C

0.88

46

46

nie oznaczono

5l karnister
25l karnister
200l beczka

OKS 3790
Całkowicie syntetyczny olej rozpuszczający cukier

łańcuchyprowadnice ślizgowe
dźwigniatrzpienie

Emulsja zapachowo i smakowo neutralna. Dobra ochrona przed ścieraniem i korozją. Dobra skuteczność czyszczenia i smarowania.

czyszczeniedla przemysłu spożywczego
skład według USDA-H1

Bezbarwny / dodatki, poliglikol, woda

0°C do +80°C

1.05

10 - 14

15

nie dotyczy

5l kanister
25l kanister

OKS 8370
Uniwersalny olej Bio

łożyska ślizgowełańcuchy
łożyska przegubowedźwignia
prowadnice ślizgowesystemy prowadzenia linearnego
trzpieniewałki rozrządu
resorymechanika precyzyjna
zawiasyliny stalowe

Uniwersalny w stosowaniu olej biologicznie degradowalny, z dobrymi zdolnościami pełzania i ochrony przed korozją.

przyjazny dla środowiskaprzyjazny dla środowiska pracy

Żółtawy, przeźro-czysty/ dodatki, ester, środki rozpusz-czające

-10°C do +200°C

0.85

18

22

nie określona

5l kanister
25l kanister
200l beczka

OKS 8600/8601*
Olej uniwersalny Bio

śrubyłańcuchy
łożyska ślizgowedźwignia
łożyska przegubowesystemy prowadzenia linearnego
trzpienieresory
narzędzia pomiarowemechanika precyzyjna
zawiasyliny stalowe
armaturaodrdzewianie

Biologicznie degradowalny olej uniwersalny. Rozpuszcza korozję, smaruje, chroni metale, wypiera wilgoć, chroni przed korozją.

wysokie temperaturyprzyjazny dla środowiska

Jasny / ester, dodatki

-5°C do +160°C

0.88

6

7

nie dotyczy

5l kanister
25l kanister
200l beczka

400ml spray*

 

na górę strony ^   

 

 

projekt serwisu : aptus